Burger

Du kan få hjälp av oss dietister för att utreda och behandla nutritionsproblem

Jag har en delikat uppgift som dietist – att utifrån varje individs behov, förutsättningar och önskemål guida människor till en god, nyttig och fungerande kost.

Dietisten vägleder människor i hur näringsrekommendationer ska omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel, måltidsmönster och matlagningsmetoder. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar hur vi får i oss näring och hur näringsämnena tas till vara i vår kropp. Detta måste dietisten känna till och ta hänsyn till. Sociala och psykologiska faktorer kan påverka förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag, liksom olika fysiologiska faktorer som relaterar till mat och ätande. Om näringsupptaget i kroppen fungerar sämre än normalt kan det leda till undernäring och viktnedgång, även om intaget av näring teoretiskt sett verkar tillräckligt.

Har man till exempel brist på enzymer från bukspottkörteln får kroppen svårt att bryta ner näringsämnen på ett effektivt sätt. Då kan en rad besvärliga symtom ge sig till känna. Det kan vara allt från diarréer med eller utan magknip, uppblåsthet, illamående och/eller andra, mer eller mindre diffusa, obehagskänslor från magen.

Symtom kommer ofta i samband med måltid och maten riskerar att bli ett problem som det kan vara svårt att komma tillrätta med på egen hand. Dietistens huvuduppgift blir därför att se till att varje patient får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett, för att undvika undernäring.

Lena Martin
med dr och leg dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Creon® (pankreatin) F, OTC. ATC kod: A09AA02. Verksamma beståndsdelar: pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas). Beredningsform: enterokapslar. Indikation: exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. Styrkor: 10 000, 25 000 och 35 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas) Dosering: Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. Produktresumé senast uppdaterad: 2019-09-02 och 2020-09-11. Läs bipacksedeln noga före användning. För övrig information se www.fass.se.