Burger

Fakta om brist på matsmältningsenzymer

  • Brist på enzymer märks inte förrän produktionen är nere på 10-15 procent av normal produktion. Näringsupptaget blir dock försämrat långt tidigare, vilket kan leda till allvarliga och långsiktiga konsekvenser.
  • Har du brist på enzymer bryts inte fettet i maten ner, och fortsätter ner till tjocktarmen. Detta gör att avföringen luktar mycket illa och är svår att spola ner. Fet diarré kallas på medicinspråk steatorré.
  • Vid brist på enzymer får kroppen svårt att ta upp näring, vilket kan leda till undernäring samt A, D, E- och K-vitaminbrist.
  • Det är vanligare med enzymbrist hos personer över 50 år.
  • Rökning ökar risken för besvär med bukspottskörteln och gör även att de flesta av kroppens organ åldras snabbare.
  • Har du enzymbrist räcker det inte att enbart äta mycket mat eftersom maten inte bryts ner. Du måste även tillföra enzymer i kapselform.
  • Hos personer med pankreatit (inflammation i bukspottkörteln), IBS (irritable bowel syndrome), celiaki (glutenintolerans) och diabetes verkar enzymbrist förekomma oftare.
  • Det förekommer att personer som har problem med enzymproduktionen börjar undvika att äta fet mat och därför inte har så svåra besvär. Då upptäcks oftast inte sjukdomen lika lätt. Men risken för bristsjukdomar finns kvar eftersom fett är ett livsviktigt näringsämne. Att minska på fett i sin kost vid magbesvär är ingen bra metod för att komma tillrätta med besvären.

Creon® (pankreatin) F, OTC. ATC kod: A09AA02. Verksamma beståndsdelar: pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas). Beredningsform: enterokapslar. Indikation: exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. Styrkor: 10 000, 25 000 och 35 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas) Dosering: Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. Produktresumé senast uppdaterad: 2019-09-02 och 2020-09-11. Läs bipacksedeln noga före användning. För övrig information se www.fass.se.