Burger

Kostnadsfri
Creon-support

För att behandlingen med Creon ska göra bäst nytta är det viktigt
att du tar Creon på rätt sätt, och varje gång du äter. Därför finns
det ett supportprogram som hjälper dig på vägen.

Läs mer om Creon-support

Kostnadsfri
Creon-support

Uppföljningssamtal med sjuksköterska.
Löpande professionell bedömning.
Tips och råd.

Läs mer om Creon-support

För dig som
redan tar Creon

Här hittar du användbara tips och råd.

Quiz: EPI och Creon