Burger

Om Mylan

Under 2016 förvärvade Mylan läkemedelsbolaget Meda. Därmed erbjuder Mylan i Sverige en bred produktportfölj som innehåller receptbelagda och receptfria läkemedel, generika, kosttillskott, medicinska tillbehör och kosmetika.

Mylans produkter finns inom ett antal stora behandlingsområden, bland andra gastroenterologi (där läkemedlet Creon® ingår), allergi, astma, KOL, infektionssjukdomar, dermatologi, osteoporos, smärta, inflammation, mun- och tandvård samt förebyggande vård.

Cirka 140 medarbetare arbetar hos Mylan i Sverige som tillsammans tillhandahåller ett brett sortiment av läkemedel som används av hundratusentals patienter varje dag.

Creon® (pankreatin) F, OTC. ATC kod: A09AA02. Verksamma beståndsdelar: pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas). Beredningsform: enterokapslar. Indikation: exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. Styrkor: 10 000, 25 000 och 35 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas) Dosering: Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. Produktresumé senast uppdaterad: 2019-09-02 och 2020-09-11. Läs bipacksedeln noga före användning. För övrig information se www.fass.se.